Wyciągacz

Opis

Wyciągacz służy do wyjmowania z ułożonego chodnika:

Każdego rodzaju kostki
– Trylinki
Płytek 35 x 35 cm
I innych materiałów których jeden z boków nie przekracza 36 cm